greece flag

Grafico

Aris Triferis

Phone: +30 2310 413.113
Fax: +30 2310 413.114
E-mail: triferis@grafico.gr

http://www.grafico.gr

GRAFICO -  TRIFERIS A. & CO.
6th km Harilaou - Thermis Avenue
P.O. Box 60732
Thermi 57001
Thessaloniki
Greece

Kassimatis

Yannis Kassimatis

Phone: 210.70.12.082
Fax: 210.75.24.463
E-mail: kasbind@otenet.gr

http://www.kasimatis.net

Damareos 139 Str.
116 33 Athens
Greece